บริษัทรับปิดหนี้นอกระบบ อยากลงทะเบียนแก้หนี้ 2566 ทำอย่างไร 

ทำความรู้จักกับประเภทของบริษัทรับปิดหนี้นอกระบบ จะขอความช่วยเหลือเพื่อปิดหนี้นอกระบบได้หรืออย่างไร 

บริษัทรับปิดหนี้นอกระบบลงทะเบียนแก้หนี้ 2566

บริษัทรับปิดหนี้นอกระบบ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงการแก้ไขหนี้เริ่มต้นใหม่ได้อย่างยั่งยืน เปิดให้ประชาชนที่มีปัญหาหนี้เสียที่เพิ่มสูงได้เข้ามาลงทะเบียนทั้งรูปแบบออนไลน์และรูปแบบสัญจรกับงานมหกรรมรวมใจแก้หนี้ ปิดหนี้นอกระบบ และในระบบซึ่งจะสามารถลงทะเบียนได้ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2566

รูปแบบการจัดงานและเปิดให้ลงทะเบียนอาจจะไม่ได้เป็นมหกรรมที่เข้าไปช่วยเหลือ รับปิดหนี้นอกระบบ

โดยตรง  ซึ่งจะมีการเตรียมว่าลูกหนี้มีค่าใช้จ่ายรายได้และต้องผ่อนชำระอะไรบ้างอยู่ที่เท่าไหร่ ทางคลินิกแก้หนี้จะช่วยตรวจสอบแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ รวมทั้งหนี้ที่มีอยู่ทั้งนี้หากไม่ได้รับการติดต่อกับหลักทรัพย์ฮ่องกงทะเบียนออนไลน์เกิน 18 วันก็สามารถติดตามสถานะกับเจ้าหน้าที่ท่านลงทะเบียนไว้ได้เลยทันที 

บริษัทรับปิดหนี้นอกระบบมีจริงหรือไม่ให้บริการอย่างไร 

บริษัทรับปิดหนี้นอกระบบ นั้นมีอยู่จริงซึ่งก็ต้องทำความเข้าใจว่าบริษัทลักษณะนี้จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มประเภทหลักๆ 

  1. บริษัทปิดหนี้นอกระบบ ที่จะมีหน้าที่เป็นบริษัทตัวกลางที่ที่จะดำเนินการรับปิดหนี้นอกระบบ แทนเจ้าหนี้ ซึ่งเรียกง่ายๆว่าไปเรียกเก็บหนี้แทนเจ้าหนี้บริษัทต่างๆ ตัวอย่างเช่นบริษัท JMT หลายคนที่ถูกทวงถามหนี้จากบริษัทแห่งนี้ก็อาจจะสงสัยว่าไม่ได้ไปกู้เงินกับที่นี่แต่ทำไมถึงถูกบริษัทนี้ฟ้องร้องก็ต้องทำความเข้าใจว่าบริษัทนี้ได้มีการเข้าซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ แก้ปัญหาหนี้นอกระบบและทำการเรียกเก็บเงินแทนเจ้าหนี้ที่แท้จริงนั่นเอง แต่ก็ไม่ได้ดำเนินการแบบเก็บหนี้ที่อยู่นอกระบบจะเป็นการดำเนินการเก็บหนี้ในระบบเท่านั้น
  2. บริษัทรับปิดหนี้นอกระบบ ที่ทำหน้าที่รับเป็นที่ปรึกษาและช่วยประชาชนทั่วไปในการ แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ และในระบบ ตัวอย่างเช่น คลินิกแก้ปัญหาหนี้ SAM ที่มาจากบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

บริษัทรับปิดหนี้นอกระบบ – โครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2566

โครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2566 จะเป็นรูปแบบสินเชื่อที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักกันไม่คุ้นเคยเป็นอย่างดีซึ่งหากคุณต้องการที่จะเข้าสู่การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ จะต้องมองหาสินเชื่อที่มาจากธนาคารของภาครัฐเท่านั้น ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น โดยธนาคารพาณิชย์เหล่านี้จะมีรูปแบบของ โครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2566 ซึ่งจะมีระยะเวลาโครงการสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ 2566ที่กำหนดเพื่อสามารถขอวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำไปปิดหนี้นอกระบบ อยากปิดหนี้นอกระบบด้วยวิธีการขอสินเชื่อนี้เป็นการขอสินเชื่อที่เป็นแหล่งเงินทุนในระบบ นำไปรับปิดหนี้นอกระบบ จะไม่ให้เป็นการขอเงินกับบริษัทรับปิดหนี้นอกระบบ