jmt ทวงหนี้ มาจากไหน? เช็คทิศทางการเติบโต 2567

ทำความรู้จัก jmt ทวงหนี้ มาดูกันว่าบริษัทแห่งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร ทำไมจึงถูก jmt ฟ้องศาล ทั้งๆที่ไม่ได้ไปกู้กับบริษัทแห่งนี้ 

jmt ทวงหนี้ – มาจากไหน? เช็คทิศทางการเติบโต 2567

jmt ทวงหนี้ ที่เราได้ยินมานั้นเป็นบริษัทชื่อเต็มๆว่า บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บริษัททวงหนี้ jmt มีทรัพย์สินในปัจจุบันมากถึง 45,300 ล้านบาท โดย jmt ทวงหนี้โหด สามารถสร้างผลตอบแทนและกำไรโตมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ในแต่ละปี การทวงหนี้รูปแบบ ที่มีการติดตามนั้นจะมาจากการเรียกเก็บหรือติดตามลูกหนี้แทนเจ้าหนี้ซึ่งจะเป็นลูกหนี้ที่ย่อยคุณภาพจากระบบที่มากขึ้นซึ่งหนี้ด้อยคุณภาพที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการคือ Non-Performing Loans (NPLs) ด้วยอัตราการเติบโตนี้ได้คุณภาพของประเทศไทยที่มีมากขึ้นทำให้ธุรกิจนี้เติบโตได้มากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ในแต่ละปีรวมทั้งการแต่งตัวในปีหน้า  2567 ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกัน 

jmt ทวงหนี้ – ทวงหนี้อะไรบ้าง

บริษัททวงหนี้ jmt จะมีรูปแบบธุรกิจจะเป็นการแบ่งประเภททวงหนี้อะไรบ้าง โดยจะแบ่งเป็นสัดส่วน 4 ประเภทดังต่อไปนี้

  • ติดตามเร่งรัดหนี้ 

jmt ทวงหนี้ จะมีการติดตามลูกหนี้ที่เช็คยอดหนี้ jmt มาจากลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพซึ่งจะได้รับการติดตามหนี้คิดเป็นร้อยละของมูลค่าหนี้ที่บริษัทสามารถติดตามลูกหนี้มาชำระให้แก่เจ้าหนี้ได้  jmt ทวงหนี้แทนอิออน หรือ jmt ทวงหนี้ค่ารถ ลูกหนี้จะพบว่าถูก jmt ฟ้องศาล เป็นต้น 

  • เข้าซื้อและบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ 

บริษัทจะทำการมองหากลุ่มลูกหนี้ที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพซึ่งจะทำการเช่าซื้อเพื่อนำมาบริหารและติดตามเรียกเก็บหนี้อย่างเหมาะสม อาจจะเป็นกลุ่มลูกหนี้ที่เจ้าหนี้ไม่สามารถติดตามทวงหนี้ได้

  • ธุรกิจนายหน้าประกันภัย 

ธุรกิจเกี่ยวกับประกันภัยจะแบ่งเป็นธุรกิจที่รับเป็นนายหน้าทางด้านประกันวินาศภัยหรือประกันต่างๆเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นในการจำหน่ายเบี้ยประกันภัย รวมทั้งอีกประเภทธุรกิจคือบริษัทจะทำการจำหน่ายประกันภัยรถยนต์และประกันภัยอื่นๆด้วยตัวเอง

jmt ทวงหนี้ – ทำความรู้จักบริการบริษัทบริหารหนี้

บริษัททวงหนี้ jmt กำลังเป็นที่รู้จักและเรียกได้ว่าเติบโตอย่างมากในขณะนี้ ซึ่ง jmt ทวงหนี้ ก็เป็นบริษัทกลางที่ทำหน้าที่ในการทวงหนี้แทนเจ้าหนี้นั้นเอง jmt ทวงหนี้โหดที่ลูกหนี้หลาย ๆ คนเข็ดขยาดตอนนี้นั้นเป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้มีการจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2555 ในปี 2561 มาบริษัทก็ได้การเข้าซื้อหนี้ได้คุณภาพมูลค่ารวมกว่า 32,561 ล้านบาทเพื่อนำมาบริหารการทวงหนี้ จากข้อมูล ปี 2563 เมื่อสิ้นไตรมาส 3 ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการระบุปริมาณสินเชื่อที่กลายเป็นหนี้ด้อยคุณภาพอยู่ที่ประมาณ 513,865 32,561 ล้านบาท จะเห็นได้ชัดว่าประชาชนจำนวนมากได้กลายมาเป็นบุคคลที่แผ่นจำนวนในการสร้างหนี้ด้อยคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ มีผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมเป็นอย่างยิ่ง บริษัท jmt ทวงหนี้ ที่เข้ามาทำหน้าที่ในการทวงหนี้ หรือบริหารหนี้ เช็คยอดหนี้ jmt จึงสามารถทำกำไรและเพิ่มการเติบโตของบริษัทได้เป็นอย่างดี