ได้รับเงินเดือนผ่านบัญชีธ.กรุงไทยไหม? โอกาสมาถึงแล้วสินเชื่อธนวัฏให้กู้เงิน วงเงินหลายเท่า

นอกจากเป็นธนาคารที่ให้ข้าราชการกู้เงินภายใต้เงื่อนไขพิเศษแล้วลูกค้าที่รับเงินเดือนโดยการโอนเข้าบัญชีกรุงไทยและบริษัทที่ทำงานอยู่ตกลงทำสัญญาร่วมกันกับธนาคารยังสามารถขอสินเชื่อในโครงการที่ทางกรุงไทยปล่อยสินเชื่อออกมาได้เช่นกัน ซึ่งตอนนี้ก็ถึงคิวของวงเงินจากสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏแล้ว

ในเบื้องต้นขอแจ้งให้ทราบก่อนว่าสินเชื่อธนวัฏเป็นวงเงินส่วนบุคคลที่พิจารณาจากฐานเงินเดือนเป็นหลัก ณ ตอนนี้วงเงินมากสุดที่ 12-15 เท่าของเงินเดือนที่ยื่นกู้ การกำหนดเงินเดือนจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

  • บรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจขอสินเชื่อกรุงไทยได้จะต้องมีเงินเดือนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 13000 บาท
  • พนักงานองค์กรเอกชนกู้เงินกรุงไทยธนวัฏต้องมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18000 บาท

ทั้งนี้สินเชื่อธนวัฏกำหนดอายุการทำงานของผู้ที่จะกู้เงินได้ทั้ง 2 กลุ่มตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปหากระยะเวลาทำงานนน้อยกว่าที่กำหนดไม่สามารถสมัครสินเชื่อดังกล่าวได้ 

มีเงินเดือนกับบัญชีกรุงไทยแต่บริษัทที่ทำงานไม่ได้ทำสัญญา MOU มีสิทธิขอสินเชื่อธนวัฏไหม? 

ถือว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะหลายคนถึงแม้ว่าจะรับเงินเดือนผ่านบัญชีหรือผ่านแอพแต่เมื่อตรวจสอบกับบริษัทพบว่าไม่ได้ทำสัญญาเงินกู้ธนาคารกรุงไทยไว้ ถามว่ามีขอสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏได้ไหม? คำตอบจริง ๆ แล้วไม่สามารถกู้เงินในส่วนนี้ได้ แต่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ด้วย ซึ่งหากได้รับการอนุมัติกรุงไทยธนวัฏหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและคุณสมบัติของสินเชื่อธนวัฏก็จะเปลี่ยนไป เช่น

  • ข้าราชการเดิม เงินเดือน 13000 บาทจะถูกเปลี่ยนเป็น 30000 บาทขึ้นไป
  • พนักงานเอกชนที่สังกัดบริษัทซึ่งไม่ได้ทำ MOU กับกรุงไทยเมื่อขอกู้เงินจากสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏจะถูกปรับให้เป็นสินเชื่อธนวัฏ 5 พลัสซึ่งจะมีความเหมาะสมกว่า

ทั้งนี้ในส่วนของวงเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากที่ทำไว้กับกรุงไทยก็มีส่วนสำคัญด้วยเช่นเดียวกัน เพราะต้องมีไม่ต่ำร้อยละ 15-25 จึงจะสามารถขอสินเชื่อตามที่ต้องการได้

ดอกเบี้ยเงินกู้กรุงไทยคิดอย่างไร? แพงไหม? สินเชื่อธนวัฏจ่ายรายปีหรือรายเดือน? 

หากเทียบกันในบรรดาการปล่อยสินเชื่อทั้งที่ถูกกฎหมาย สินเชื่อนอกระบบและเงินกู้ออนไลน์ ดอกเบี้ยจากสินเชื่อธนาคารดูเหมือนว่าจะถูกกว่าเยอะ สำหรับเงินกู้ธนาคารกรุงไทยในปีนี้ก็ดูเหมือนว่าตัวเลขก็ถูกปรับลดลงด้วย ซึ่งปกติแล้วกรุงไทยปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยจะถูกคิดเป็นรายปี ปัจจุบันทางสินเชื่อธนวัฏคิดดอกเบี้ยที่ MRR+ ร้อยละ 5.5 ต่อปี แต่ถ้าผิดนัดชำระจะถูกบวกเพิ่มไปอีกร้อยละ 3 ต่อปี

ส่วนระยะเวลาอนุมัติของสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏนั้นจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ที่ขอสินเชื่อ ซึ่งปกติแล้วใช้เวลา 1-3 วันในการตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน เอกสารว่าตรงตามรายละเอียดของสินเชื่อหรือไม่? โดยทั่วไปแล้วหากเป็นไปตามเงื่อนไขครบทุกข้อ สินเชื่อธนวัฏจะอนุมัติวงเงินให้ค่อนข้างเร็วและจะได้เงินทันทีหลังจากแจ้งผลโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ทำไว้กับทางกรุงไทย