Browsing by Author นายกวีพล, ศรีหะมงคล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพัฒนามาตรการและวิธีทางสังคมในการดูแลผู้พิการในสังคมไทยนายกวีพล, ศรีหะมงคล; นายพูลศักดิ์, หอมสมบัติ; พระใบฎีกาสุพจน์, ตปสีโล (เกษนคร), ดร.; ดร.นคร, จันทราช
2561การสร้างรูปแบบ มาตรการ และวิธีการดับทุกข์ของผู้พิการในสังคมไทยนายพูลศักดิ์, หอมสมบัติ; พระใบฎีกาสุพจน์, ตปสีโล (เกษนคร), ดร.; ดร.นคร, จันทราช; นายกวีพล, ศรีหะมงคล
2561การใช้นโยบายและการจัดสวัสดิการสาหรับผู้พิการในสังคมไทยพระใบฎีกาสุพจน์, ตปสีโล,ดร.; นายพูลศักดิ์, หอมสมบัติ; ดร.นคร, จันทราช; นายกวีพล, ศรีหะมงคล
2558บทบาทเยาวชนในประเพณีแห่เทียนพรรษา : บทสะท้อนช่องว่างของ กระบวนการเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีพระใบฏีกาสุพจน์, ตปสีโล, ดร.; พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต, ผศ.ดร.; พระศิวเดชน์, ญาณวโร; นายไชยสิทธิ์, อุดมโชคนามอ่อน; นายกวีพล, ศรีหะมงคล